top of page

Alle arbejdpladser skal lave en APV mindst hvert 3. år.

Alle arbejdpladser skal lave en APV mindst hvert 3. år.

Vi kan lave den tekniske del af APV'en helt eller delvis for jer. Uanset om I vælger en traditionel form, hvor der indsamles oplysninger via elektroniske spørgeskemaer om mangler og problemer i arbejdsmiljøet (fysisk og psykisk) eller om I vælger en tematiseret dialog om udvalgte temaer for fremadrettet udvikling af arbejdsmiljøet.

 

Lad os give jer et tilbud på en APV, der:

  • Tidsmæssigt fylder det I synes er fornuftigt.

  • Er en sund investering.

  • Fokuserer på det der er motivation til at arbejde med.

  • Også kan være sjovt og engagerende.

     

bottom of page