top of page

Arbejdsglæde pakken

Et sundt psykisk arbejdsmiljø fremmer arbejdsglæden. Der arbejdes mere. Der er færre sygedage og folk trives.

Vi tilbyder et overkommeligt, men effektivt forløb, hvor der sættes fokus på virksomhedens trivsel.

I får:

  • En trivselsmåling inkl. udarbejdelse af rapport*

  • Underholdende personalemøde om arbejdsglæde med udgangspunkt i trivselsmålingen (1½ - 2 timer).

  • 2 uger, hvor medarbejderne elektronisk giver tips og forslag til, hvordan arbejdsglæden konkret kan fremmes på virksomheden.

  • Temamøde for hele personalet, hvor de trivselsfremmende forslag drøftes (1½ - 2 timer).

Pris:

indhent tilbud.

bottom of page