Ergonomisk/arbejdspladsindretning på virksomheden

Trænger arbejdspladsen til en grundig vejledning i korrekte arbejdsstillinger og vejledning i bedst arbejdspladsindretning, så kan ergoterapeuten komme ud på virksomheden.

Der vil ligeledes være vejledning i korrekt kropsholdning ift. det konkrete arbejde der bliver udført, så mulige arbejdsbetinget skader mindskes. Der vil også være fokus på sundhedsfremme.