top of page

Virksomhedsrettede tilbud

 

ARBEJDSPSYKOLOGISK.DK  består af et aktivt team, der er trænet i at rådgive, behandle og forebygge stress på arbejdspladsen. Teamet består af tre psykologer og en mindfulnessinstruktør. Vi tilbyder fem forskellige pakker, der kan hjælpe din virksomhed til at skabe trivsel og håndtere og forebygge stress i hverdagen.

Vi leverer selvfølgelig ydelser baseret på enkelttimer, men har i nedenstående sammensat nogle forløb eller ”pakker”, som giver en reduceret pris. Man køber en pakke og betaler. Finder man så ud af, at det skal være anderledes eller at man ikke har brug for hele pakken, betaler man blot for de ydelser man har fået efter normalprislisten – og resten refunderes.

 

Pakke #1: Individuelle psykologsamtaler

Her tilbyder vi en målrettet indsats overfor den individuelle medarbejder eller leder med fokus på behandling, coaching og/eller forebyggelse af stress og stressrelaterede belastningsreaktioner. Denne indsats vil være i form af psykologiske samtaler, hvor der blandt andet kan arbejdes med uhensigtsmæssige adfærdsstrategier, følelser eller tankemønstre på arbejdet eller i privatlivet.   

Vi forstår og hjælper mennesket der, hvor det er, og tilbyder derfor sparring, coaching og behandling, der er målrettet til den individuelle medarbejder eller leder.

 

Pakke #2: Forebyggende behandling af stress

I denne pakke tilbyder vi et delvist gruppebaseret forløb med individuelle samtaler og mindfulness. Forløbet er udarbejdet på baggrund af videnskabelige resultater fra utallige studier, der påviser effekten af netop kombinationen af individuelle samtaler, gruppebaseret coaching og mindfulness til håndtering og forebyggende behandling af stress.

Dette forløb er derfor udviklet med henblik på at sænke det aktuelle stressniveau, øge livskvalitet og generel trivsel samt forbedre medarbejderens evne til at håndtere stressbelastninger i fremtiden. Ifølge flere undersøgelser er netop denne opbygning meget effektiv i stressbehandling.

Kort om forløbet: Forløbet varer i 12 uger og starter i uge 1 og 2 med individuelle samtaler, hvor de aktuelle problemstillinger bliver behandlet. I uge 3 foreligger den første mindfulness gruppesession, hvorefter fortsættelsen på forløbet bliver vurderet til en individuel samtale i uge 4. I uge 5 og 6 fortsætter den enkelte i mindfulnessgruppen, hvor der blandt andet arbejdes med vejrtrækning og meditationer. Herefter følger uge 7,8 og 9 med coachende gruppeforløb, hvor der blandt andet arbejdes med viden omkring stress og stresshåndteringsstrategier. I uge 10, 11 og 12 følger gruppen mindfulness-sessionerne og en afsluttende psykologisk samtale. 

 

#3: Mindfulnessbehandling af behandlingskrævende belastningsreaktioner.

I denne pakke har vi sammensat et særligt udviklet mindfulnessforløb sammen individuelle psykologsamtaler. Der er 8 mindfulness sessioner og 5 psykologsamtaler, hvoraf de 3 er internetbaseret sessioner.

 

Pakke #4: Rådgivning omkring tilbagevenden til arbejdspladsen

I denne pakke tilbyder vi sparring og rådgivning i forbindelse med en medarbejders tilbagevenden efter længere tids sygemelding. Ud fra en faglig psykologisk vurdering med udgangspunkt i den enkelte medarbejders forløb og aktuelle tilstand tilrettelægges de praktiske forhold for en tryg tilbagevenden. Her udarbejdes endvidere eventuelle skånehensyn, der kan støtte medarbejderens fortsatte udvikling, trivsel og sundhed på arbejdet fremover.

 

Pakke #5: Stressforebyggelsespakken

Denne pakke består af tre dele, der tilsammen vil styrke virksomhedens faglige arbejde og håndtering af stressramte medarbejdere, styrke medarbejdernes opmærksomhed, forståelse og forebyggelse af stress samt bidrage med konkrete redskaber til stressforebyggelse i hverdagen.

Del 1: Vi tilbyder rådgivning og vejledning til virksomheden omkring udarbejdelse af stresspolitikker og tidlig indsats i forbindelse med begyndende stressbelastningsreaktioner hos medarbejderne.

Del 2: Herudover dækker pakke 5 over et kursus for alle medarbejderne i, hvilke symptomer de skal være opmærksomme på hos dem selv eller hos deres kollegaer samt bud på konkrete redskaber til forebyggelse af stress.

Del 3: Endeligt består stressforebyggelsespakken af 3 gange 1½ times mindfulness i mindre hold til alle medarbejdere i virksomheden (Vi anbefaler hold af max. 15-20 deltagere her).

  

bottom of page