top of page

Hvad er stress egentlig?

 

Der findes mange meninger omkring, hvad stress egentlig er, men stress er først og fremmest en helt normal psyko-biologisk belastningsreaktion, der er altafgørende for menneskets evne til at overleve i en uforudsigelig verden.

 

Når et menneske bliver mødt af en stressbelastning, aktiveres stresssystemet i kroppen, der har til formål at fremme evnen til at håndtere de farer eller trusler, der igangsatte systemet. Som regel er denne proces succesfuld, hvorefter stresssystemet og de medfølgende symptomer hurtigt deaktiveres. Denne form kaldes den kortvarige stressreaktion, og er den normale akutte stress, der er hensigtsmæssig i mødet med farer. Den langvarige stressreaktion opstår, når belastningen strækker sig over længere tid, og derfor ikke går over efter aktivering af stresssystem. Denne form for stress er meget skadelig for kroppen, der vil være i et kronisk alarmberedskab. 

Længerevarende stress kan blandt andet resultere i mange symptomer, udvikling af angst og depression samt hjertekarsygdomme.  

 

Læs evt. mere om stress på stressforeningens hjemmeside: www.stressforeningen.dk.

bottom of page