top of page

IN-HOUSE PSYKOLOG

En IN-HOUSE psykologmodel er en aftale, hvor virksomheden har sin faste arbejdspsykolog på deltid. Der planlægges med skemalagte hele dage (7 timer), hvor psykologen er tilstede på arbejdspladsen. Modellen indebærer, at der laves en aftale af et års længde med faste planlagte IN-HOUSE dage. Minimum er 6 dage pr år for den lille model og 10 dage for den store model. Inkluderet i  IN-HOUSE ordningen er:

  • Introduktionsforedrag for personale og ledelse (fyraftensmøde e.l.).

  • Et antal fastlagte psykologdage på virksomheden.

  • Årlig tilbagemelding vedrørende psykologens vurdering af virksomhedens psykiske arbejdsmiljø.

  • Et antal telefonkonsultationer á ½ time.

IN-HOUSE dagene kan struktureres efter ønske og aftale med virksomheden.

Der kan være: fri anonym adgang for alle medarbejdere, adgang efter henvisning fra leder/TR, fastlagte møder med ledergruppe/TR-gruppe/AM-gruppe eller sessioner hos afdelinger, institutioner eller grupper, der har et aktuelt behov.

 

Pris: indhent tilbud

 

bottom of page