top of page
møde

Psykologisk undersøgelse

En psykologisk undersøgelse indeholder en bred udredning og beskrivelse af borgerens kognitive evner, personlighed, copingstrategier og funktionsevne, samt en vurdering af udviklings- og behandlingsmuligheder mhp. at bedre og stabilisere funktionsevnen i forhold til arbejdsmarked eller uddannelse.

 

Undersøgelsen består af et grundigt interview af borgeren og udredning med flere psykologiske tests. Undersøgelsen kan i nogle tilfælde også omfatte interview af pårørende.

 

Indhold og forløb

Den typiske undersøgelse varer ca. 6 timer, fordelt over 2-4 mødegange.

 

Til undersøgelsen vil borgeren blive spurgt ind til sin helbredstilstand, livshistorie, erhvervsanamnese, selvopfattelse, håndtering af eventuelle psykiske og fysiske symptomer og belastninger, eventuelle erfaringer fra behandlingsforløb samt nuværende livssituation og forestillinger om fremtiden.

Herefter udfærdiges en rapport til den som har bestilt undersøgelsen, hvor der bl.a. tages stilling til:

  • Kognitiv og psykisk funktionsevne

  • Udviklings- og behandlingsmuligheder med henblik på bedring af funktionsevnen

  • Udviklings- og støttemuligheder samt skånehensyn i forhold til arbejdsmarked eller uddannelse

 

Rapporten gennemgås med borgeren inden den fremsendes til bestiller af undersøgelsen. 
 

bottom of page