top of page

Kursus: håndtering af stress/angst/depression

Vi har flere års erfaring med at gennemføre kursus/forløb for sårbare sygedagpengemodtagere med stress/angst/depression.

 

Målet med forløbet er at give deltagerne en god oplevelse uden for hjemmet og give dem værktøjer til håndtering af deres problemstillinger og dermed  give deltageren en parathed og styrke til at deltage i arbejdsmarkedsrettede tiltag eller raskmeldes/delvis raskmeldes.

Eksempler på indhold, der arbejdes med i gruppen  kan være:

Accept af det som ikke kan være anderledes.

Selvrespekt:  at sige til og fra.

Følelser – at kunne rumme de vanskelige følelser som vrede, angst og sorg.

Struktur i hverdagen - at få overskud til mere og få færre frustrationer.

Der vil hver gang være øvelser i mindfulness ca ½ time

Vi har gode erfaringer med et format på 5 uger, svarende til i alt 25 timer. Formatet vil blandt andet afhænge af målgruppen.

Det er vigtigt at målgruppen defineres forholdsvis præcist for at deltagerne får det maksimale ud af forløbet.

Download eksempel:

bottom of page