Selvværd er vigtigt for vores psykiske velbefindende, samt for hvordan vi opfatter os selv i forhold til omverdenen. Men der er mange der i dag kæmper med mindreværd, perfektionisme, selvkritik og manglende omsorg for sig selv.

 

Om kurset

 

Kurset er opbygget som et terapeutisk gruppeforløb, og har til formål, at gøre dig mere bevidst omkring dit selvværd, styrke din evne til at møde dig selv med en forstående og medfølende holdning, samt at finde ud af, hvad der er det vigtigste for dig, i dit liv samt finde ud af hvordan du fremadrettet kan skabe det liv, du i virkeligheden ønsker dig.

Kurset er for dig der:

  • Ønsker at arbejde med dit selvværd.

  • Ønsker at blive mere nærværende og få større overskud i din dagligdag.

  • Ønsker en dagligdag der er mere tilfredsstillende og nærmere dine værdier.

  • Ønsker at blive bevidst om, hvad der er vigtigt for dig og at have modet til at handle derefter.

Igennem de tre moduler vil du blive bedre rustet til at:

  • få en følelse af dit eget værd og at blive din egen bedste ven.

  • udvikle en mere forstående, kærlig og medfølende holdning til dig selv.

  • håndtere dine egne og andres krav til dig, ved at lære at prioritere og sige fra.

  • finde ud af hvad der er vigtigt for dig og at turde handle derefter

Det praktiske

Program

Kurset er delt op i særskilte moduler, der kan tages sammen eller hver for sig. Hvert modul består af 3 sessioner og for alle moduler gælder at der kører to hold sideløbende.

Hold 1 fra kl. 16.30 til 19.00

Hold 2 fra kl. 19.00 til 21.30

 

Modul 1 - Kend dit værd

På dette modul vil du lære noget om hvad selvværd er, hvilken betydning det har for dit liv og din trivsel. Igennem modulet vil du få redskaber og øvelser til at arbejde med dit selvværd.

Torsdag d. 8. november 2018

Torsdag d. 15. november 2018

Torsdag d. 29. november 2018

Modul 2 - Elsk dig selv

På dette modul vil du lære noget om selv-medfølelse. Du vil komme til at arbejde med, hvordan du taler til dig selv, hvilke krav og forventninger du har til dig selv, hvorfor det kan være så svært at være omsorgsfuld overfor sig selv, samt  hvordan du kan lære at få en forstående, kærlig og medfølende holdning til dig selv. 

Torsdag d. 10. januar 2019

Torsdag d. 17. januar 2019 

Torsdag d. 31. januar 2019 

Modul 3 - Vid hvad der er vigtigt og find modet

Dette modul har fokus på, at finde ud af hvad der er det vigtigste i dit liv, hvad er dine grundlæggende værdier og hvordan du kan få dem til at fylde mere i dit liv og din hverdag. Du vil på dette modul arbejde med hvad dine ønsker og drømme for dit liv er, samt hvordan du kan arbejde mere målrettet på at nå dem.

Torsdag d. 7. februar 2019

Torsdag d. 14. februar 2019

Torsdag d. 28. februar 2019
 

Da der er tale om et teraputisk forløb, afholdes der I forbindelse med opstart på kurset ,en obligatorisk individuel forsamtale v. psykolog cand. psych. Henriette Lundquist. Her afklarer vi sammen dine individuelle behov samt ønsker og sætter dine individuelle mål for forløbet.

Forsamtalen afholdes kun én gang. Køber du alle tre moduler samlet, er forsamtalen gratis.

Om undervisningen

Undervisningen foregår i hold, på op til 10 deltagere og forestås af psykolog cand. psych. Henriette Lundquist. Undervisningen veksler mellem oplæg, dialog og øvelser. Der vil ikke være "lektier" imellem gangene, men da det er i dagligdagen at forandringerne sker er det vigtigt at du øver dig i at implementere det vi lærer i din hverdag.

Priser

Forsamtale: 500,-

Ét modul 1500,-

Alle tre moduler (inkl. forsamtale) er 4500,-

Individuelle samtaler eller coaching ved psykolog i forbindelse med kurset 500,-

Ved tilmelding betales 500,- til dækning af forsamtalen. Senere vil du modtage en faktura på det resterende beløb. Betalingen skal ske senest 7 dage før start.

For tilmelding, klik her