top of page

Mindfulness

    

Mindfulness er både en tilstand og en træningsform. At være mindful betyder at være bevidst nærværende i nu’et på en ikke-dømmende måde; altså at være helt tilstede og opmærksom på det, der er lige nu, uden at dømme det.

Mindfulness er en mental fitness, en mentalt træning i at bevidstgøre, styrke og smidiggøre sindet til  at kunne håndtere tilværelsens mange krav. En træning af ”opmærksomheds-musklen”.

Fysisk tager vi måske i motionscenteret for at træne kroppen, men det er lige så vigtigt at være klædt mentalt godt på, så vi er i balance med os selv, så vi trives, oplever glæde og er klædt på til at klare udfordringer som stress, bekymring, tristhed, smerter etc.

Med mindfulness træner man sin evne til at være nærværende og frigøre sig fra automatiske tanke- og handlemønstre. At bryde uhensigtsmæssige reaktions-mønstre, som kan føre til for eksempel stress og udbrændthed. I stedet kan man opleve en indre ro, en større tilfredshed i sit liv, en større livsglæde og meget andet.

Noget af det, man arbejder med i mindfulness, er tanker, følelser, kropslige fornemmelser og nogle grundholdninger som accept, nysgerrighed, tillid, ikke-stræben, tålmodighed, give slip, ikke-dømmende og det gør man med en venlighed og en kærlighed overfor sig selv. Meditation og blid yoga er nogle   af værktøjerne.                                               

 Mindfulnesskurser

Lær at håndtere stress og svære følelser ved hjælp af et mindfulness kursus

Mindfulness-teaser
Åndedrætsmeditation 5 min
Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

Åndedrætsøvelse 

bottom of page