Psykologsamtaler:

En konsultation koster kr. 950,- og varer ca. en time.

Konsultationen foregår i vore lokaler i et afslappet miljø.

Der gives rabat til pensionister, arbejdsledige og studerende.

 

Onlinie-samtale med psykolog:

En konsultation koster kr. 450- og varer ca. en halv time

 Konsultationen foregår via PC eller tablet via et krypteret sikkert program.Vi guider dig rent teknisk uden beregning.

Psykologsamtaler "pakke 1"

 

En samtale-pakke koster kr. 3.800 og indeholder:

  • 5 face-to-face samtaler à ca 1 time

 

Psykologsamtaler "pakke 2"

 

En samtale-pakke koster kr. 5.850 og indeholder:

  • 5 face-to-face samtaler à ca. en time

  • 5 internet-samtaler à 25 minutter

 

Hvad er en "pakke"?

 

En pakke består af flere enheder man køber og betaler på forhånd og derved opnår en betydelig rabat. Viser det sig at pakkens indhold ikke svarer til det aktuelle behov kan man altid ændre indholdet ved at gå tilbage til almindelig listepris. Hvis det som er betalt for pakken overstiger liste-prisen på de ydelser man bruger refunderes restbeløbet.