Psykolog-samtaler

Almindelige grunde til at opsøge psykolog er:

•  Man har det psykisk dårligt, og ønsker at få det bedre

•  Man behøver hjælp for at få dagligdagen til at hænge sammen

•  Man har været udsat for oplevelser, der har rystet én, og som man har behov for at få bearbejdet

•  Man har behov for at dele svære oplevelser, smertefulde følelser og tanker med et andet menneske

•  Man gerne vil udvikle personlige egenskaber med henblik på at opnå større livskvalitet og/eller være bedre rustet til tilværelsens udfordringer

Selvom vores fokus er på det arbejdsrelaterede, modtager vi selvfølgelig alle der har brug for  hjælp til at få tanker og følelser sat på plads -og justeret værdier, mål og handlemønstre.

Kort ventetid

Vi kontakter dig telefonisk/pr mail indenfor 24 timer. Der aftales tid til forsamtale inden 7 dage.

I forsamtalen afdækker vi de vigtigste problemstillinger og foreslår en behandlingsplan.

Forsamtalen koster kr. 300,-

Der er mulighed for at aftale aften- og lørdagskonsultation.

Som psykologer er vi uddannet og trænet til at hjælpe dig med dine problemstillinger på et professionelt grundlag. Fordelen ved at tale med en psykolog kan også være, at man taler med en person, som står udenfor problemstillingen; og som står udenfor dit liv og din omgangskreds. 

Vi er ikke omfattet af tilskudsordningen via sygesikringen. Hvis du har en sundhedsforsikring vil den ofte kunne dække behandlingen.