top of page

Afklarende/coachende samtaler

sygedagpengemodtagere - ledige - jobparate

Indholdet i de afklarende/coachende samtaler kan f.eks. være:

  • tydeliggøre borgerens handlemuligheder i forbindelse med fremtiden på arbejdsmarkedet

  • støtte og hjælpe borgeren til at træffe bearbejdede valg omkring fremtiden

  • hjælpe borgeren til at håndtere og sortere i akut opståede kriser – evt. med henblik på viderehenvisning

  • støtte og afklare borgeren i den aktuelle situation

  • arbejde med borgerens stresshåndteringsstrategier

Samtalerne er normalt individuelle, men kan også foregå i grupper.

bottom of page