Testside

Det har gennem mange studier vist sig, at Mindfulness er en effektiv hjælp til at forebygge og afhjælpe stress. Derfor er mindfulness også en integreret del af behandlingen på Arbejdspsykologisk.dk. 
Hvad er Mindfulness så for noget?
I Mindfulness træner vi det at være bevidst nærværende på en ikke dømmende måde.  Når vi ikke er opmærksomme på det, der foregår lige nu, vil det være vores ubevidste mønstre, måske uhensigtsmæssige fra underbevidstheden der styrer vores handlinger. Vi styrter nemt afsted på autopiloten, kroppen