top of page

Konceptet bag holdforløb

Hos Arbejdspsykologisk.dk tilbyder vi et 12 ugers holdforløb, der indeholder psykologsamtaler,  gruppe-sessioner og mindfulnesssessioner.  Forløbet er bygget op omkring nogle principper, der har vist stærke resultater på stressbehandlingsområdet.

 

Kombinationen af individuelle samtaler, gruppeforløb og mindfulness har blandt andet vist reduceret stressniveau, forbedret søvnkvalitet, mindsket depression, forbedring af fysisk og psykisk sundhed, reduceret sygefravær samt hurtig og effektiv tilbagevenden til arbejdsmarkedet (Resultater fra Copestress, Mars-projekt samt Åben og Rolig.

Forskning med lignende holdforløb har vist, at hele 66 % af deltagerne kunne vende tilbage til fuld beskæftigelse efter 3 måneder. (Resultat fra Copestress, Netterstrøm)

Konceptet kan kort beskrives ud fra den bio-psyko-sociale model, der arbejder med mennesket ud fra en helhedsorienteret tilgang.

 

Denne opbygning vil derfor sikre, at din medarbejder oplever et helhedsorienteret stressbehandlingsforløb, der tilgodeser det individuelle plan gennem psykologiske samtaler, det sociale plan gennem gruppesessionerne og det biologiske plan gennem mindfulnesstræning.

bottom of page